Go to content

Betaling

Betingelser

1.rate : 25% af lejen forfalder til betaling ved bestilling. Udlejer forbeholder sig retten til at annulere lejeaftalen indtil 1.rate er modtaget.

2.rate : resterende leje samt depositum + eventuel slutrengøring / leje af linned betales senest 45 dage før indflytning.

Depositum på  DKK 1.500  indbetales sammen med 2.rate. Depositum er beregnet til at dække eventuelle skader eller mangler opstået i udlejningsperioden. Ligeledes fratrækkes elforbruget af det indbetalte depositum.

Elforbrug afregnes med DKK 2,25 pr Kwh. Der forefindes en aflæsningskuvert i huset. Aflæsningskuverten med nøgle afleveres  ved afrejsen i postkassen.

Ved lejeaftalens indgåelse fremsender udlejer lejekontrakt samt lejebetingelser til lejer. Samtidig hermed forfalder 25% af lejen - dog 100% af lejen såfremt lejeaftalen er indgået senere end 45 dage inden lejemålets begyndelse.

Såfremt  lejebeløbene, henholdsvis 1.rate eller 2.rate ikke er rettidig indbetalt, kan udlejer uden varsel annullere lejeaftalen og den manglende betaling betragtes på lige fod med afbestilling som nævnt nedenfor -med betalingsfrist datoen som skæringsdato.

Back to content